تولید وپخش انواع صندوق های چرخدار کد sc6

تولید وپخش انواع صندوق های چرخدار کد sc6

تولید وپخش انواع صندوق های چرخدار کد sc6
تولید وپخش انواع صندوق های چرخدار کد sc6

صندوق های چرخدار کد sc6

این محصول پلاستیکی جعبه پلاستیک به صورت کاملا بسته

( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای

طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت

در حمل و نقل وجود دارد ابعاد خارجی این محصول   ۴۹*۵۴*۷۷

و ابعاد داخلی ۴۱٫۳*۴۸٫۳*۶۹ می باشد که نام دیگر آن صندوق چرخ داراست.

اصولا برای محصولات غذایی در تالار ها منازل و فروشگاه ها به کار می رود و مصارف متعددی در این زمینه دارد. بسته بندی این محصول به صورت ۳ عددی می باشد که در سه نوع مواد مختلف شفاف(جهت استفاده های بهداشتی و مواد غذایی)، رنگی (زرد رنگ) و صنعتی (طوسی رنگ) مورد استفاده قرار میگیرد. تعداد جای گیری این محصول در کانتینر   ۱۸۰۰عدد و ظرفیت آن ۱۴۰ لیتر می باشد.تصاویر این محصول را میتوانید در پایین این صفحه ی از سایت مشاهده بفرمایید

ساخت انواع صندوق های چرخدار کد sc5

ساخت انواع صندوق های چرخدار کد sc5

ساخت انواع صندوق های چرخدار کد sc5
ساخت انواع صندوق های چرخدار کد sc5

صندوق های چرخدار کد sc5

این محصول پلاستیکی جعبه پلاستیک به صورت کاملا بسته

( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد

به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی

چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد ابعاد خارجی

این محصول   ۴۱٫۵*۴۹*۶۵ و ابعاد داخلی ۳۶*۴۳٫۵*۵۹٫۷ می باشد که نام دیگر آن صندوق چرخ داراست 

اصولا برای محصولات غذایی در تالار ها منازل و فروشگاه ها به کار می رود و مصارف متعددی در این زمینه دارد. بسته بندی این محصول به صورت ۶ عددی می باشد که در سه نوع مواد مختلف شفاف(جهت استفاده های بهداشتی و مواد غذایی)، رنگی (زرد رنگ) و صنعتی (طوسی رنگ) مورد استفاده قرار میگیرد. تعداد جای گیری این محصول در کانتینر   ۲۲۰۰عدد می باشد.

تصاویر این محصول را میتوانید

در پایین این صفحه ی از سایت مشاهده بفرمایید.

پخش وتولید صندوق های چرخدار کد sc4

پخش وتولید صندوق های چرخدار کد sc4

پخش وتولید صندوق های چرخدار کد sc4
پخش وتولید صندوق های چرخدار کد sc4

این محصول پلاستیکی جعبه پلاستیک به صورت کاملا بسته

( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد

به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای

سهولت در حمل و نقل وجود دارد ابعاد خارجی این محصول

  ۳۳٫۵*۴۱*۵۴ و ابعاد داخلی  ۲۸٫۳*۳۶*۴۹٫۶ می باشد که نام دیگر آن صندوق چرخ داراست 

اصولا برای محصولات غذایی در تالار ها منازل و فروشگاه ها به کار می رود و مصارف متعددی در این زمینه دارد. بسته بندی این محصول به صورت ۶ عددی می باشد که در سه نوع مواد مختلف شفاف

(جهت استفاده های بهداشتی و مواد غذایی)، رنگی (زرد رنگ) و صنعتی (طوسی رنگ) مورد استفاده قرار میگیرد.

تعداد جای گیری این محصول در کانتینر   ۲۴۰۰عدد می باشد.تصاویر این محصول را میتوانید در پایین این صفحه ی از سایت مشاهده بفرمایید.

پخش انواع صندوق های چرخدار کد sc3

پخش انواع صندوق های چرخدار کد sc3

پخش انواع صندوق های چرخدار کد sc3
پخش انواع صندوق های چرخدار کد sc3

صندوق های چرخدار کد sc3

این محصول پلاستیکی جعبه پلاستیک به صورت

کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد

زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان

تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد

ابعاد خارجی این محصول  ۲۸*۳۶*۴۷ و ابعاد داخلی  ۲۳٫۳*۳۲٫۲*۴۵ می باشد که نام دیگر آن صندوق چرخ داراست ، اصولا برای محصولات غذایی در تالار ها منازل و فروشگاه ها به کار می رود و مصارف متعددی در این زمینه دارد. بسته بندی این محصول به صورت ۶ عددی می باشد که در سه نوع مواد مختلف شفاف(جهت استفاده های بهداشتی و مواد غذایی)، رنگی (زرد رنگ) و صنعتی (طوسی رنگ) مورد استفاده قرار میگیرد.

تعداد جای گیری این محصول در کانتینر   ۲۶۰۰عدد می باشد.تصاویر این محصول را میتوانید در پایین این صفحه ی از سایت مشاهده بفرمایید.

تولید انواع صندوق های چرخدار کد sc2

تولید انواع صندوق های چرخدار کد sc2

تولید انواع صندوق های چرخدار کد sc2
تولید انواع صندوق های چرخدار کد sc2

صندوق های چرخدار کد sc2

این محصول پلاستیکی جعبه پلاستیک به صورت کاملا بسته

( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای

طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت

در حمل و نقل وجود دارد ابعاد خارجی این محصول  ۲۶*۳۴*۴۵ و ابعاد داخلی ۲۲*۳۰*۴۲ می باشد که نام دیگر آن صندوق چرخ داراست

، اصولا برای محصولات غذایی در تالار ها منازل و فروشگاه ها به کار می رود و مصارف متعددی در این زمینه دارد. بسته بندی این محصول به صورت ۱۲ عددی می باشد که در سه نوع مواد مختلف شفاف(جهت استفاده های بهداشتی و مواد غذایی)، رنگی (زرد رنگ) و صنعتی (طوسی رنگ) مورد استفاده قرار میگیرد. تعداد جای گیری این محصول در کانتینر   ۲۸۰۰عدد می باشد.

تصاویر این محصول را میتوانید در پایین این صفحه ی از سایت مشاهده بفرمایید

ساخت انواع صندوق های چرخدار کد sc1

ساخت انواع صندوق های چرخدار کد sc1

ساخت انواع صندوق های چرخدار کد sc1
ساخت انواع صندوق های چرخدار کد sc1

این محصول پلاستیکی جعبه پلاستیک به صورت کاملا

بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد

به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد

ابعاد خارجی این محصول   ۲۰٫۵*۳۰*۳۸ و ابعاد داخلی  ۱۶*۲۷*۳۵٫۳ می باشد 

نام دیگر آن صندوق چرخ داراست ، اصولا برای محصولات غذایی در تالار ها منازل و فروشگاه ها به کار می رود و مصارف متعددی در این زمینه دارد.

بسته بندی این محصول به صورت ۱۲ عددی می باشد که در سه نوع مواد مختلف شفاف(جهت استفاده های بهداشتی و مواد غذایی)، رنگی (زرد رنگ) و صنعتی (طوسی رنگ) مورد استفاده قرار میگیرد. تعداد جای گیری این محصول در کانتینر  ۳۰۰۰عدد می باشد.تصاویر این محصول را میتوانید در پایین این صفحه ی از سایت مشاهده بفرمایید